Mandsaur University

MS. SANJANA MALVIYA

Assistant Professor

MR. KUNAL GUPTA

Assistant Professor

MR. SHUBHAM SHARMA

Assistant Professor

MR. MANISH AANAND

Assistant Professor

MS. HARSHAL ARWANE

Assistant Professor

DR. ASHISH AGRAWAL

Assistant Professor

MR. PRATEEK SANGTANI

Assistant Professor

MR.LOKENDRA SINGH

Assistant Professor

MS. KIRTI TOMAR

Assistant Professor

MR. YOGENDRA MAWAR

Assistant Professor

MS. DEEPMALA

Assistant Professor

MS. POOJA BHATI

Assistant Professor

MS. SHIVANI SHARMA

Assistant Professor

MS. ANJALI PETER

Assistant Professor

MR HIMANSHU JAIN

Assistant Professor